GemeenteSittardLaatOnsBarsten.nl

Belaging en pesterij.

Niet tolereren!

(Geemeente Sittard doet dat wel. Ze belonen het zelfs!)

Updates

2015-06-25: Vandaag protesteren wij buiten de gemeentehuis in Geleen voor de HOVA vergadering (Handhaving, openbare orde, veiligheid en algemenen bestuurlijke zaken).

Zie pagina hier.

2015-06-18: Vandaag hebben wij weer aangifte tegen de buurman gedaan. Deze keer voor vernieling van de schutting (op 2015-06-14) voor de tweede keer (Hij heeft deze keer de reparatie van de schutting geruineerd door de nog natte cement eruit te halen). Wij hebben voor het bezoek aan de politie de link naar geenstijl doorgestuurd. Tot onze grote verrassing is dit snel opgepikt.

 http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/06/bizarre_burensoap_in_guttecove.html#comments

Onze verhaal

Even voorstellen

Wij zijn 2 heel gewone mensen die wonen in Guttecoven. Wij hebben 2 hondjes, wonen in een fijn huis, werken en zijn beiden boven de 50 jaar. Een normaal plaatje voor de buitenwereld.

Hoe leven wij

Ons huis is omringd met camera's. Recentelijk hebben we een betonnen muur van 2.75 mtr laten zetten in een poging om ons veilig te stellen en af te sluiten voor alle intimidatie en vuiligheid. Ja ja we hebben een vergunning aangevraagd en gekregen. Ons huis lijkt op een gevangenis, we gaan nooit onbedacht de deur uit. Er kan immers van alles gebeuren als we ons buiten de deur bewegen. We zijn altijd alert en oplettend. Door 10 jaar lange treiterijen en stalking van onze buren zijn we nu aan het einde van ons incasseringsvermogen. We trekken het niet meer. Civiele zaken, strafzaken, mediation we hebben er ervaring mee. Er zijn wel uitspraken gedaan die helpen maar dan worden er weer nieuwe wegen gezocht door de belagers. Dit is geen leven!!!! Gesprekken met burgemeester en gemeente heb tot nu toe niets opgeleverd voor onze veiligheid en leefbaarheid.

Image description

Schutting

Binnen drie weken na het plaatsen van de schutting is deze door de buurman aan de achterkant vernield. Hij heeft de ankers verwijderd. 

Image description

Cameras

Wat is het probleem?

 

Wij worden jarenlang belaagd en getreiterd in ernstige mate. Zodanig dat een gewoon leven niet meer mogelijk is. Dit is ons persoonlijk verhaal.

Hoe is het ontstaan?

Onze beide buren hebben al jaren een meningsverschil. Wij wonen er letterlijk tussen. Het vervelende is dat de ruzie vaak op de oprit wordt uitgevochten, de oprit is de enige toegang tot ons huis. De oprit is voor een deel eigendom van buurman B en voor een deel van ons. Buurman A heeft een druplijn langs zijn huis van 50 cm. Buurman B en wij maken gebruik van deze oprit, wij hebben geen achterom. Aan de zij en achterkant worden we omsloten door buurman A, aan de andere kant aan de zijkant door buurman B.  Wij  worden al jaren getreiterd en belaagt door buurman A. Dit vindt haast dagelijks plaats en gaat al jaren door. De politie en Gemeente zijn hiervan op de hoogte.  De Gemeente Sittard heeft zelfs een speciaal team ingezet om de zaak te onderzoeken. Er hebben gesprekken plaatsgevonden en er is een mediation traject geweest . Gedurende dit traject werden alle aanklachten en strafbare zaken uitgesteld.  Er is uiteindelijk een advies gekomen vanuit dit onderzoeksteam aan de de burgemeester Sjraar Cox. Deze heeft in zijn wijsheid besloten om zich niet aan dit advies te houden, hij heeft het letterlijk naast zich neer gelegd. Ondertussen gaat het belagen en pesten gewoon door bij ons.  Er is een risico analyse gemaakt door de gemeente en gemeente ambtenaren mogen niet zonder escorte van de politie naar het adres van de buurman gaan. Zelfs de politie gaat niet alleen naar dit adres.

Het raam

In mei 2011 heeft buurman A het raam wat over de oprit uitkijkt die niet van hem is vergroot enzodanig gemaakt dat het open kan, Hij had hier geen vergunning voor aangevraagd.

 

In het civilele recht is een raam in deze locatie zowiezo illegaal, het is verboden door het burgerlijke wetboek 5, artikels 50 en 51 om binnen twee meter van de erfgrens ieen raam te hebben. Maar bij de gemeente, verzoeken wij sluiting op basis van bestuursrecht.

Image description

Raam wordt illegaal vergroot en zodanig  gemaakt dat het open gaat. Vanaf die tijd wordt het gebruikt om te pesten.

Vanaf die tijd zijn er allerlei voorwerpen en vloeistoffen uit het raam op de oprit gegooid. Er is poep uitgegooid, glas,eieren, water en andere vloeistoffen. Zodra een van ons de oprit op komt rijden van of naar het werk of waar dan ook naar toe, zomer of winter, het raam zwaait wijd open en soms gaat het haha hahaha hahaha.

 

Wij zijn  tot aan de dag van vandaag bezig om de gemeente in beweging te krijgen om dit terug te draaien.Er is immers nooit een vergunning voor afgegeven  

 • Dit pand is een gemeentelijk monument en een vergunning is vereist
 • Een verzoek tot handhaving is ingediend
 • Ondanks bijna wekelijks te bellen en honderden E-mails met de gemeente, is dit verzoek nog steeds niet uitgevoerd
 • De gemeente is al lang in overtreding i.v.m de wettelijke voorgescheven respons tijden
 • Ondertussen worden wij dagelijks getreiterd door dit raam.

 Bij de gemeente nemen ze opzettelijk lang de tijd om dit te handhaven. Dit omdat er een intern onderzoek heeft plaatsgevonden en het gevaar bestaat dat hij uit kan flippen en gevaarlijk voor ons zou zijn.Dit klinkt zorgzaam maar wij ervaren het  als een beloning voor hem en zijn pesterijen. Hij kan gwoon door blijven gaan.

 

Image description

Treiteren uit het nieuwe raam

Eieren worden uit het raam gegooid. 

Onder tussen zie je dat heeft buurman B en plaat in de oprit voor de raam gebouwd heeft om voor zichzelf wat privacy te verzorgen. Deze plaat maakt ons pand nog meer onverkoopbaar. Zonder de plaat echter worden wij rechtstrechts begluurd en getreiterd zodat wij de plaat tolereren alleen tot de illegale situatie recht gezet is.

De openbare stoep

Buurman A heeft een gat in de openbare stoep gemaakt. Hij wilde een paal voor onze oprit zetten om ons het  in en uit gaan te verhinderen. De paal is verwijderd en na klachten van ons komt de gemeente het gat in de openbare stoep maken. Buurman is het er niet mee eens en ze worden weggeduwd en het gat  weer uitgegraven.

Eigenwijze buurman hindert  gemeente werkers 

De gemeente belt politie.

Politie komt, hij blijft hinderen en wordt ge-peppersprayed

De gemeente vult het gat weer in, eigenwijze buurman duwt de politie weg een graaft  het weer uit. Dan probeert hij de klinkers van de gemeente te stelen. Hij wordt bespoten met pepper spray.

 

Daarna komt de politie met vijf autos, zwaaiende lichten en sirenes. Ze nemen hem mee  en hij zit vast voor drie dagen. 

 • De gemeente heeft geen aangifte  gedaan over deze zaak.
 • De gemeente heeft geen poging gedaan om de kosten voor de reparaties van deze vernieling terug te halen.
 • Zo beloon je pesterij  en hou je het in stand.

Na dit incident besluit de gemeente om enkel met politie begeleiding naar hem toe te gaan. 

 

Brandgevaar

Er was een brandstapel gebouwd tegen de erfgrens van onze afscheiding voor de nieuwe schutting is geplaatst. Dit heeft de gemeente wel gehandhaafd. De brandstapel moest verwijderd worden.

Image description

Brandstapel gebouwd tegen de erfgrens


Op dit moment ligt er een brandstapel met pallets en coniferen dicht bij onze huis. 

Ook heeft hij enorm veel hout opgeslagen in verschillende schuren. Een daarvan staat tegen onze woning, deze ligt ook vol met hout.

 

 • De gemeente geeft toe dat hij  een zeer brandgevaarlijke situatie gecreeerd heeft
 • De brandveiligheid officier van brandweer limburg heeft het perceel ook gezien en geeft aan dat  het zeer brandgevaarlijk is
 • De gemeente geeft toe dat brand heel snel naar ons huis overslaat als er ooit brand ontstaat
 • De gemeente geeft aan dat ze voornemens hebben om niet tegen dit brandgevaar op te treden

Asbest

Om een eerlijk beeld te geven moeten wij ook melden wat ze goed gehandhaafd hebben. Toen ik ontdekte dat buurman A asbest op mijn erf geplaatst had, hebben wij hiervan melding gemaakt bij de gemeente . Deze heeft een onderzoek laten doen door een officieel bureau en er werd geconstateerd dat er erg veel asbest in zeer slechte staat aanwezig was op zijn perceel. Dit heeft hij door een erkend bureau moeten laten verwijderen.

Erfgrens treiteren

Image description

Met deze afscheiding had de gemeente geen probleem.

De buurman heeft een fixatie met erfgrenzen. Hij blijft de grenzen hiervan letterlijk en figuurlijk opzoeken. Het groene ijzeren hek is het oorspronkelijke hek. Hij heeft allerlei gevonden voorwerpen in, boven den door het hek gebouwd.  Zelfs boom stronken! De gemeente heeft gezegd daat deels van dit bouwwerk in overtreding was maar niet genoeg om er iets tegen te doen. Je zou denken dat je de bevoegdheid wel hebt of niet hebt?? Schrijven ze nu de wetten met percentages? Uiteindelijk zijn wij niet alleen voor deze zaak,  naar de rechtbank gestapt. Deze constructie heeft een jaar gestaan dan een dag voor de rechtzaak heeft hij het zelf weggehaald. We moeten wel toegeven dat hij erg zijn best heeft gedaan om dit kunstwerk wekelijks soms dagelijks  te onderhouden en er steeds verschillende elementen aan toe te voegen. Wij hebben meerdere malen zaken verwijderd maar zonder veel succes. Het is zelfs op bedreiging en mishandeling uitgelopen. 

Waarom verhuizen we niet gewoon?

 

Dat willen we natuurlijk wel geloof dat maar.  We houden van ons huis maar niet van het leven wat we hier hebben, dit is geen menswaardig leven. Ons huis is echter onverkoopbaar door allerlei acties van de buurman.

 • Het erf van de buren ligt vol rotzooi, het lijkt een illegale dump 
 • We hebben last van ratten
 • Er is een illegaal raam gemaakt wat over de oprit uitkijkt
 • Er zijn stenen uit de oprit gehaald 
 • Alle ramen van het buurhuis zijn kapot al jaren lang en worden niet vervangen
 • In plaats van een poort zit er een oranje zeil bij het buurhuis
 • Er is sprake van een brandgevaarlijke situatie.
 • Er staat een lelijke grote plaat op de oprit

Voldoende redenen om ons huis onverkoopbaar te maken. Wij hebben handhavingsacties gevraagd bij de gemeente. Immers als alles volgens de wettelijke regels wordt gehandhaafd kunnen wij ons huis verkopen en zijn we van het stalking en treiter probleem af. Daar zit nu juist onze frustratie. De gemeente heeft hier dus geen haast mee. Ze laten ons willens en wetens in de steek!

Wat beweegt ons om op deze manier deze manier de publiciteit te zoeken?

Wij zijn ten einde raad en weten niet meer wat we moeten doen om het recht aan onze kant te krijgen. Strafrechtelijk lopen er zaken, deze duren jaren, er zijn meerdere civiele zaken geweest en dan is er nog bestuursrecht........Daar is momenteel de grootste frustratie mee en we lopen stuk op de onwil van de Gemeente Sittard-Geleen om te handhaven en onze veiligheid te waarborgen. Strafzaken duren jaren en wij hebben niet meer de kracht om dit af te wachten.